Loading

  1. Chính sách bảo hành:

Sản phẩm đồng hồ bán ra được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Trường hợp lỗi do nhà sản xuất sẽ được nhận bảo hành và trả lại trong vòng 48 giờ (không tính thời gian vận chuyển trả lại cho khách)

 

  1. Các trường hợp bảo hành về máy:

* Máy chạy giờ kim giật (quartz) được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán

* Máy chạy giờ siêu tĩnh (silent quartz) được bảo hành 24 tháng kể từ ngày bán

* Máy đồng hồ để bàn (có báo thức ) được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán.

* Máy đồng hồ LED (LED vạn niên) được bảo hành 06 tháng kể từ ngày bán.